สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองพังงา จ.พังงา วัดปริมาณฝนได้ 50.8 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร วัดปริมาณฝนได้ 40.6 มิลลิเมตร

 reportwater 29november2019 1

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานมีฝนตกทั่วทั้งพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกมากกว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และสำหรับปริมาณฝนของวันนี้มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร วัดปริมาณฝนได้ 11.4 มิลลิเมตร

reportwater 29november2019 2

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1.0 เมตร ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานในภาพรวมมีฝนตกทั่วพื้นที่ภาคใต้ แต่ระดับน้ำในลำน้ำหลักยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับเตือนภัย ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ

reportwater 29november2019 3

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าดี ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.ลานสกา และ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 17.8, 24.7 และ 32.4 มิลลิเมตร ตามลำดับ

 reportwater 29november2019 4

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy