สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 34.0 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส วัดปริมาณฝนได้ 8.8 มิลลิเมตร

reportwater 24november2019 1

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานมีฝนตกหนักบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ของพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ส่วนทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามันมีฝนตกน้อย และสำหรับปริมาณฝนของวันนี้ยังไม่มีฝนตก

reportwater 24november2019 2

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมากกว่า 1.0 เมตร ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานในภาพรวมมีฝนตกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย แต่ระดับน้ำในลำน้ำหลักของพื้นที่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมาก ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ

reportwater 24november2019 3

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 7:00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.สะเดา อ.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่ และ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 19.3, 39.3 และ 63.5 มิลลิเมตร ตามลำดับ

reportwater 24november2019 4

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy