สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562

พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองสตูล จ.สตูล วัดปริมาณฝนได้ 8.0 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วัดปริมาณฝนได้ 1.0 มิลลิเมตร โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกน้อย สำหรับปริมาณฝนของวันนี้ตั้งแต่เวลา 1:00 น.- 9:00 น. ในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีฝนตก

 


 reportwater 31oct2019 1

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมาก ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานมีฝนตกน้อย ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ

 reportwater 31oct2019 2

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2562) พบว่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้จะมีฝนตกเฉลี่ยน้อย โดยพื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำตาปี ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.ฉวาง อ.ถ้ำพรรณรา อ.ทุ่งใหญ่ อ.นบพิตำ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช อ.กาญจนดิษฐ์ อ.วิภาวดี อ.คีรีรัฐ อ.เคียนซา อ.ชัยบุรี อ.ท่าฉาง อ.บ้านนาเดิม อ.บ้านนาสาร อ.เวียงสระ อ.พุนพิน อ.พระแสง และ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 5.0, 8.7 และ 26.6 มิลลิเมตร ตามลำดับ

reportwater 31oct2019 3

 

รายงานโดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy