สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา วัดปริมาณฝนได้ 16.4 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง วัดปริมาณฝนได้ 10.8 มิลลิเมตร

 

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกน้อย และตกในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ทั้งทางด้านทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามัน สำหรับปริมาณฝนของวันนี้ตั้งแต่เวลา 1:00 น.- 9:00 น. ในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกน้อย โดยมีฝนตกมากที่สุดที่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา วัดปริมาณฝนได้ 7.8 มิลลิเมตร

 reportwater 30oct2019 1

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมาก ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานมีฝนตกน้อย ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ

 reportwater 30oct2019 2

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 19:00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2562) พบว่า ในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้จะมีฝนตกเฉลี่ยน้อย โดยพื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.ระโนด อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 1.5, 7.8 และ 16.4 มิลลิเมตร ตามลำดับ

reportwater 30oct2019 3

 

รายงานโดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy