ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า ปี 2561 โดย ศูนย์วิจัยภัยพิบัติ ฯ ม.อ.

      เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ราว 1 เดือน หลังจากศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ได้จัดเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม” ครั้งที่ 9

      เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชนชาวหาดใหญ่ทุกคนได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

      เดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ เข้าสู่หน้าฝนอย่างจริงจัง หลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังแล้ว จึงขอเชิญทุกท่าน ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า ได้ทุกวัน ในช่วงเวลาประมาณ 9:00 น. ทาง website และ facebook ของศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย นายฐิตินันท์ อินธนู นักวิจัยของศูนย์ ฯ ที่ http://www.nadrec.psu.ac.th และ Facebook ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 7 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกติ์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 080-8626876 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy