รายงานสภาวการณ์ปัญหาหมอกควัน

โดย

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดร.วรดร ไผ่เรือง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวภัทราภรณ์ แซ่เตี้ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นางสาวกุลจิรา ทองบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.จิราพร ช่อมณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวนบชนนี นิ่ม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


facebook

รายงานสถานการณ์หมอกควันในภาคใต้ 24 กันยายน 2562

เป็นไปตามคาด!!! วันนี้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ดีขึ้น

แจ้งเตือนมลพิษฝุ่นควันภาคใต้ตอนล่าง ช่วง 18 - 20 กันยายนนี้

       ฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง อาจกลับมาอีกครั้งในช่วง 18-20 กันยายนนี้ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ข่าวดี!! ในช่วงวันที่ 10-13 กันยายน 2562 ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้ มีโอกาสลดลงสูง

       จากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูลที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันอินโดในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาอย่างหนัก ขณะนี้ (09 กันยายน 2562) ปริมาณความเข้มข้น PM2.5 ในพื้นที่ จ. สตูล เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว

เฝ้าระวังหมอกควันในภาคใต้ !!! วันที่ 5 กันยายน 2562

       วันนี้ (05 กันยายน 2562) ค่าปริมาณตวามเข้มข้นฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีค่าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ซึ่งค่าความเข้มข้นอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพและมีค่าเกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัม/ลบ.ม.)

ฝุ่นควัน PM2.5 ไม่ได้กระทบเพียงพื้นที่กรุงเทพเท่านั้น!

     ผลกระทบจากฝุ่นควันจากการเผาในที่โล่งจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและฝุ่นควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เท่านั้น แต่ยังส่งผลไปยังจังหวัดต่าง ๆทั้งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และ ภาคตะวันออก แทบทั้งสิ้น!!

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy