งาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558”

งาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558”
(Regional Research Expo 2015)
ในรูปแบบ “Research On Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ ดูงานวิจัย”
ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

rre-LOGO.pngrre-mascot.png

รับชมย้อนหลัง [คลิก]   เอกสารอื่นๆ [คลิก]

     เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพหลัก ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558” (Regional Research Expo 2015) ภายใต้แนวคิดหลัก “วิจัยสร้างความรู้ ถ่ายทอดสู่สังคม” ในรูปแบบ “Research On Sale… ช็อป ชิม เที่ยว เรียนรู้ ดูงานวิจัย” ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคใต้ได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัยและ ผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น และยังเป็นเวทีเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์กรบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

     โดยในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนิทรรศการแสดงศักยภาพผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยประกอบด้วยผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการแนะนำบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยระดับชาติ นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ พร้อมการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (ตลาดนัด Intellectual Property) พร้อมจัดพื้นที่ให้คำปรึกษา
นอกจากนี้ยังมีภาคการประชุม เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ เวที Highlight Stage เวทีหลักในการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์พร้อมใช้ประโยชน์ การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และการแข่งขันเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด ของนักเรียนนักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาในภาคใต้
ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://rre2015.psu.ac.th/ เข้าชมฟรีตลอดงาน!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

rre-page.jpg

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy