ระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ REDCap (Research Electronic Data Capture)

บริการเปิดสิทธิ์การใช้บริการระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

REDCap logo

 

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการเปิดสิทธิ์การใช้บริการระบบเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ REDCap (Research Electronic Data Capture) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานผ่านเว็บไซต์ พัฒนาโดย Vanderbilt University และกลุ่มผู้พัฒนาร่วมที่เป็นสถาบันการศึกษาและองค์กรที่ไม่หวังผลตอบแทน (http://www.projectredcap.org) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้าง จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลวิจัยในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ เช่น US FDA 21 CFR Part 11, FISMA และ HIPAA-compliant เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอรับบริการ

     ผู้สนใจสามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียด ดังนี้

       1. หลักการใช้บริการ download icon

      2. แบบคำขอใช้บริการ download icon

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (ฝ่าย 1) 
สำนักวิจัยและพัฒนา อาคาร LRC1 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร 0-7428-6941 ภายใน 6941
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy