พรีไบโอติกจากแก้วมังกรมีผลต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนูขาวใหญ่

พัลลภา ปานซ้าย , กรวรรณ ชากรี , ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ , ดร.จุฑา  แซ่ว่อง และ ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ 

บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          หากกล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นเรื่องพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค การออกกำลังกาย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเราเอง โดยสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีพสำหรับคนรักสุขภาพ คือ การเลือกรับประทานอาหาร ถ้าเลือกสิ่งที่ดี ถูกต้องและเหมาะสม ก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีในการต่อสู้กับผลร้ายที่เกิดกับสุขภาพได้

          แก้วมังกร (Dragon fruit) เป็นผลไม้ที่ส่วนเนื้อมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวเหมือนเมล็ดแมงลักในน้ำแข็งใสและรสชาติอร่อย น่ารับประทาน เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากมีสารสำคัญที่มีคุณสมบัติช่วยในการขับถ่าย ลดอาการท้องเสีย ท้องอืดและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ เป็นต้น จากการวิจัยที่ผ่านมาในระดับห้องปฎิบัติการของหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพเกี่ยวกับสารสำคัญในเนื้อแก้วมังกรที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก (Prebiotics, ใยอาหารที่ส่งเสริมการเจริญของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้; โพรไบโอติก, probiotic) และจากพืชต่างๆของไทย เช่น ขนุน เนื้อและจาวตาล รวมถึงส่วนเนื้อและเปลือกของแก้วมังกร พบว่า มีสารกลุ่มโอลิโกแชคคาไรด์ (oligosaccharide, น้ำตาล) เป็นองค์ประกอบ ซึ่งเอนไซม์ในร่างกายย่อยได้น้อยและมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก กล่าวคือ สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่อาศัยอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ใหญ่ของมนุษย์ อีกทั้งยังพบว่าสารพรีไบโอติกจากแก้วมังกรมีผลกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนูขาวใหญ่ปกติ เมื่อป้อนสารสกัดแก้วมังกรที่ผสมทั้งส่วนเนื้อและส่วนเปลือกขนาดบริโภค 1, 2 และ 4 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักหนูต่อวัน (g/kg/day) เป็นเวลา 1 เดือน พบว่า สามารถกระตุ้นระดับสารบ่งชี้ในระบบภูมิคุ้มกันในพลาสมาของหนู คือ อิมมูโนโกลบูลินชนิด A และชนิด G(IgA และ IgG) ได้ภายใน 2 สัปดาห์ดังภาพ ทั้งนี้หนูที่ได้รับสารสกัดที่ขนาดบริโภคสูงสุด 4 g/kg ซึ่งเทียบเท่ากับคนที่ได้รับปริมาณ 38 กรัมต่อวัน เป็นระยะเวลา 28 วัน ไม่พบความผิดปกติที่แสดงถึงอาการข้างเคียงเมื่อได้รับสารสกัดแก้วมังกรในปริมาณมากเกินไป ได้แก่ ท้องเสีย ท้องอืด เบื่ออาหารและซึมเศร้า เป็นต้น กล่าวคือ สารสกัดจากแก้วมังกรที่ผสมทั้งส่วนเนื้อและส่วนเปลือกมีผลดีในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและยังมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

          จากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการศึกษาผลต่อการลดการอักเสบและยับยั้งเซลล์มะเร็ง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ผู้ที่มีภาวะอักเสบและผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ เพื่อลดการใช้ยาหรือเคมีบำบัด และเป็นทางเลือกหนึ่งของการป้องกันและรักษาโรค รวมถึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆในปัจจุบันได้

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy