มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject 2015

QSRankings.png

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับโลกในการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2015 ซึ่งจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดอันดับใน 2 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์) อยู่ในอันดับที่ 151-200

QSRankings2015-Forest.jpg

สาขาวิชา Medicine (แพทยศาสตร์) อยู่ในอันดับที่ 301-400

QSRankings2015-Med.jpg

     นอกจากนี้ยังมีอีก 9 มหาวิทยาลัยของไทยที่ติดการจัดอันดับนี้ คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy