มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับจาก University Ranking by Academic Performance ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปี 2013 - 2014

fieldsrangink-logo.png

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับจาก University Ranking by Academic Performance ในการจัดอันดับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลกในปี 2013 - 2014 ทั้งหมด 23 สาขาวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีชื่อในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ 

       1. สาขาวิชาเคมี (Chemical Sciences) อยู่อันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 796 ของโลก

       2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Medical and Health Sciences) อยู่อันดับที่ 5 ของประเทศ และอันดับที่ 766 ของโลก

       3. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) อยู่อันดับที่ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 847 ของโลก

       4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences) อยู่อันดับที่ 6 ของประเทศ และอันดับที่ 826 ของโลก

 fieldsrangink-2013-14.jpg

      โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดอันดับนี้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.urapcenter.org/2013/fields.php

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy