มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ติดท็อป 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำ′กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่′

 
PSU-Top100Eco_logo.jpg

 

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ติดอันดับการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ จาก 22 ประเทศ ประจำปี 2014 โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในการจัดอันดับตามกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ของ Times Higher Education 2014 มหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ มอ.ติดอันดับที่ 89

 

PSU-Top100Eco.jpg

 

     โดยนอกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับอีก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่อันดับที่ 29 
       มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่อันดับที่ 52 
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 82 และ
       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่อันดับที่ 85  

     สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ เป็นการจัดอันดับเฉพาะกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นครั้งแรก โดยกลุ่มประเทศ"BRICS" ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วได้แก่ ประเทศจีน บราซิล รัสเซีย แอฟริการใต้และอินเดีย เป็นการย้ายเศรษฐกิจโลกจากกลุ่มพัฒนาแล้วมาสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 5 ประเทศ รวมกับกลุ่มประเทศ Emerging Economies เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

 

     ติดตามอันดับทั้งหมดได้ที่ Times Higher Education 

     ติดตามข่าวนี้ในสื่อต่างๆ

      - เว็บไซต์มติชนออนไลน์

      - เว็บไซต์ Voice TV

      - เว็บไซต์ Eduzones.com

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy