งานวิจัยเรื่อง A Self-Calibration Water Level Measurement Using an Interdigital Capacitive Sensor

           สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญผู้สนใจ ติดตามบทความวิจัยเรื่อง A Self-Calibration Water Level Measurement Using an Interdigital Capacitive Sensor ผลงานของ รศ.คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ นายธิตินันท์ ตะเภาน้อย รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนท์ และ ผศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Sensors and Actuators A: Physical (IF=1.841และเป็นวารสารจัดอยู่ในลำดับ Q1 ของ web of sciecne) ในสำนักพิมพ์ Elsevier และเป็น 1 ใน 25 บทความ ที่ถูกจัดให้เป็น Most Downloaded Sensors and Actuators A: Physical Articles ในรอบ 3 เดือน ตั้งแต่ Feb,2014 - Apr,2014

Journalscapture.jpg

 

     ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.journals.elsevier.com/sensors-and-actuators-a-physical/most-downloaded-articles/

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy