เท้าเทียมขยับได้ อีกหนึ่งความหวังของผู้พิการขาขาด ในหนังสือ Health Channel Magazine

      สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านติดตามบทความเรื่อง “เท้าเทียมขยับได้ อีกหนึ่งความหวังของผู้พิการขาขาด” ของ รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหนังสือ Health Channel Magazineฉบับ 103 เดือนมิถุนายน 2557 หน้าที่ 52 - 53

            Plastic_foot_01.jpg         Plastic_foot_02.jpg

     ท่านสามารถติดตามบทความนี้แบบออนไลน์ได้ที่ http://www.healthchannel.co.th/

 

         foot_110614-01.jpg foot_110614-02.jpg

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy