ผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก ช่วยฟื้นฟูระบบประสาทและสมอง จาก 2 อาจารย์นักวิจัย ม.อ. – มช.

       สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านติดตามผลงานวิจัยจาก 2 อาจารย์นักวิจัย ม.อ. – มช. นำโดย ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ จ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มีการบูรณาการความรู้ร่วมกัน ศึกษาผลิตภัณฑ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากข้าวกล้องงอก ช่วยฟื้นฟูระบบประสาทและสมอง รวมถึงยังเป็นการศึกษาวิจัยเชิงลึกในมนุษย์เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์อีกด้วย

                  

             ข่าวการวิจัยในสื่อต่างๆ

     เว็บไซต์ Eduzones  (www.enn.co.th/8337)
 

                         หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ (http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=212329)

 

                      หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์  (http://www.thanonline.com/)

 

                     หนังสือพิมพ์ประชาชาติออนไลน์   (http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1381991331)

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy