ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะไขมันสะสมในตับในสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก

รศ.ดร.สุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ, ศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พุมดวง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     ภาวะไขมันสะสมในตับเป็นโรคที่มีไขมันสะสมในเซลล์ของตับมากกว่าปกติโดยไม่มีสาเหตุจากการดื่ม แอลกอฮอล์ (non-alcoholic fatter liver disease) ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงและมีอาการของกลุ่มเมตาบอลิก ทำให้มีผังผืดในตับ (liver fibrosis) ตับอักเสบ (steatohepatitis) ตับแข็ง (cirrhosis) และมะเร็งตับ (liver cancer) ได้ และเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และไตวายเรื้อรัง

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะไขมันสะสมในตับในสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก กลุ่มตัวอย่างจำนวน 170 ราย เป็นสตรีที่มีอาการแสดงของกลุ่มอาการเมตาบอลิกอย่างน้อย 3 อย่าง ใน 5 อาการ ได้แก่ 1) มีภาวะอ้วนลงพุงโดยมีเส้นรอบเอวมากกว่า 35 นิ้ว 2) ระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหารสูงกว่า 100 มก./ดล. 3) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่า 150 มก./ดล. 4) เอชดีแอลคอเลสเตอรอล  ต่ำกว่า 50 มล./ดล. และ 5) ความดันโลหิตสูงกว่า 130/85 มม.ปรอท ผลการศึกษาพบว่าสตรีที่มีอาการกลุ่มเมตาบอลิกร้อยละ 24.70 ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะไขมันสะสมในตับโดยการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมัน การรับประทานขนมที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์ การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและฟรุคโตส และไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ

JUNE2019-FEATURE.jpg

     ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมัน และน้ำตาลสูง เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะไขมันสะสมในตับและกลุ่มอาการเมตาบอลิก ดังนั้นควรป้องกันการเกิดโรคไขมันสะสมในตับและภาวะแทรกซ้อนต่างๆโดยการรับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันและน้ำตาลสูง และมีการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายเป็นประจำ ดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสัตว์ เช่น หมูกรอบ หมูสามชั้น ขาหมู
  2. ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและฟรุคโตส เช่น น้ำหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น เครื่องดื่มบรรจุขวดที่มีส่วนผสมของฟรุคโตส น้ำอัดลมต่างๆ
  3. ไม่ควรรับประทานอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์ เนย และมาการีน เช่น เค๊ก คุ๊กกี้ มันฝรั่งทอด ขนมปัง และขนมต่างๆที่ผลิตจากโรงงาน
  4. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ เช่น สุรา เบียร์
  5. ควรเพิ่มกิจวัตรประจำวันที่มีกิจกรรมทางกาย และออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที เช่น การขึ้นลงบันได การเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน การเล่นกีฬาต่างๆ
  6. รับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำและใยอาหารสูงซึ่งมีส่วนประกอบของผักและผลไม้ต่างๆ เช่น บรอคโคลี่ ผักใบเขียว ขมิ้น กระเทียม แอปเปิล มะละกอ และธัญพืชต่างๆ

 

eng ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy