เกมส่งเสริมการเรียนรู้แบบเล่นตามบทบาทและระบบสำหรับจัดการข้อสอบปรนัย

ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     

     MuliEx คืออะไร?

     MuliEx เป็นระบบที่เปลี่ยนการวัดผลด้วยข้อสอบปรนัยให้อยู่ในรูปแบบเกมที่เล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นผู้เล่น ตั้งใจทำข้อสอบปรนัยมากขึ้น ช่วยลดความเบื่อหน่ายของการทำสอบข้อสอบในรูปแบบเดิม ๆ และกระตุ้นให้ผู้เล่นสามารถแสดงความรู้ความสามารถได้ชัดเจนขึ้น

SEP2019-FEATURE-1.jpg

     MuliEx เหมาะกับใคร?

     เหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอน หรือผู้ให้บริการด้านการศึกษา ที่ต้องการสร้างและออกแบบสื่อการเรียนรู้ (Instructional Design) แบบสาระบันเทิง (Edutainment) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)

     MuliEx ทำงานอย่างไร?

     MuliEx จะช่วยให้ผู้สอนสามารถอัพโหลดไฟล์ข้อสอบปรนัยเข้าสู่ระบบสำหรับจัดการข้อสอบปรนัย หลังจากนั้นระบบจะแปลงข้อสอบปรนัยให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปสร้างเกมส่งเสริมการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ผู้สอนต้องการภายในเวลาอันรวดเร็ว

SEP2019-FEATURE-6.jpg

eng ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy