ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน

ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี , ดร.วิสุทธิ์ แก้วสกุล ,

พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์, นางสาวบงกช เศวตามร์ และ น.ส.ธีรรัตน์ เส้งสุข

คณะวิทยาศาสตร์

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     เครื่องมือที่ใช้เก็บหลักฐานวัตถุพยานแบบ 3 มิติ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ปูนพลาสเตอร์ ดินน้ำมันและ น้ำยาลอกลาย มีขั้นตอนยุ่งยาก ใช้เวลานาน เสียรูปง่าย และหากเป็นสินค้านำเข้าก็มีราคาแพง คณะผู้วิจัยจึงพัฒนา “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกแบบ 3 มิติ” ขึ้นเพื่อใช้เก็บหลักฐานร่องรอย 3 มิติ เช่น tool marks และการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล โดยการพัฒนาคุณสมบัติของยางพาราให้เปลี่ยนสภาพได้และนำไปใช้ในที่เกิดเหตุได้

 Rubber-2.jpg

     ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสามารถแปรรูปได้โดยอาศัยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 75 oC โดยแหล่งความร้อนที่หาได้ง่าย เมื่อได้รับความร้อน  จะเปลี่ยนจากวัสดุคล้ายยางเป็นอ่อนนุ่มคล้ายดินน้ำมัน แล้วนำไปกด ณ จุดที่ต้องการลอกลายไว้ รอจนวัสดุเย็นตัวลง ใช้เวลาประมาณ 10 วินาที และปล่อยให้วัสดุเย็นตัวลง ก็จะได้ภาพพิมพ์ 3 มิติ ตามร่องรอยของพื้นที่หรือวัตถุนั้น และจะคงรูปเช่นเดิมจนกว่าจะได้รับความร้อนที่ 75 oC อีกครั้งหนึ่ง  ในงานพิสูจน์หลักฐาน สามารถลอกลายรูกระสุนปืน ร่องรอยการงัดแงะที่เกิดจากการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก รวมทั้งงานด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากศพ เช่น ลายนิ้วมือ ฟัน ฯลฯ

Rubber-1.jpg

     ข้อเด่นของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก คือ สามารถลอกลายแบบ 3 มิติได้ โดยสามารถนำไปเป็นแม่พิมพ์เพื่อการพิสูจน์หลักฐาน ใช้งานในภาคสนามได้ง่าย ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ผู้ใช้ไม่ต้องมีทักษะความชำนาญสูง เมื่อยางคงรูปภายในเวลาไม่กี่นาที ลายที่ลอกจะไม่เปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่นทำให้พกพาไปทำการพิสูจน์ต่อในห้องปฏิบัติการได้ง่าย มีความยืดหยุ่น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ประกอบกับเป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติที่ผลิตในประเทศไทย และสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประยุกต์ให้ตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆ  ด้วยต้นทุนและราคาขายที่แข่งขันได้จึงมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์ได้  ขณะนี้ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในหลายพื้นที่ได้นำไปทดสอบการใช้งานจริง และมีหน่วยงานที่สนใจจะนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในงานด้านต่างๆ ทั้งในงานด้านการแพทย์และการกีฬา, การศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม, การก่อสร้าง เป็นต้น

Rubber-4.jpg Rubber-3.jpg

     งานวิจัยนี้ได้รับอนุสิทธิบัตร เลขที่ 11992 และยังได้รับรางวัลนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น โลห์เกียรติยศจาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS) ประเทศมาเลเซีย และเหรียญเงินสิ่งประดิษฐ์ จากสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA) Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่งคั่ง โดยสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)  รางวัลชนะเลิศ (ประเทศ) ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ – ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับอุทธยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  เป็นต้น

 

eng ver 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy