"NBT มีคำตอบ"

media-3

รายการ "NBT มีคำตอบ"

ออกอากาศเวลา 10.00 - 11.00 น.

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

 

 

NBT-Rubber-02.jpg  

“ผลิตภัณฑ์จากยางพารา : รองเท้ายางพารา”

โดย รศ.อาซีซัน แกสมาน สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 

20171016_2.jpg  

“หุ่นตังกวน:เพื่อการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการเพิ่มมูลค่ากับยางพาราไทย”

โดย ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี,พญ.สุมิตรา ประเทพและคุณสุพัตรา อุปนิสากร คณะแพทยศาสตร์

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560

PP-KorBoon-2.jpg  

“มหัศจรรย์ทองพันชั่ง จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์”

โดย รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ สถาบันวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

ออกอากาศจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560

 NBT-JAREERAT    

“งานแปรรูปกาบกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ”

โดย ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ออกอากาศจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

NBT SUWIPHA  

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรสำหรับทำความสะอาดผิวและเส้นผม

โดย รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์

ออกอากาศจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

UCC-3.jpg  

“ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง”

โดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ออกอากาศจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

 NBT-AREE-09july2018.jpg    

“ชุดตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด”

โดย รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ออกอากาศจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561

 NBT 221018  

ข้าวปลอดภัย "สบายแสน คูหาใต้"

โดย เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ

ออกอากาศจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

 NBT 15April2019    

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดย ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์

ออกอากาศจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562

     

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy