"RDO Talk"

TALK-Icon.png

รายการ "RDO Talk" 

ทาง Fanpage สำนักวิจัยและพัฒนา

  

2022 05 12

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

โครงการ "Med-Health IOT & AI Hackathon 2022"

ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

2022 04 28

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 28 เมษายน 2565

รางวัลเครือข่ายวิจัยดีเด่น ปี 2564

ศ.ดร.สมปอง เตชะโต

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่3 ม.อ.

2022 04 21

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 21 เมษายน 2565

ผลงานชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ปี 2564 ระดับปริญญาตรี

"เจลบอลน้ำลายเทียม"

1.นางสาวศิรภัสสร ข่ายม่าน

2.นางสาวพิชามญชุ์ ธรรมกุล

3.นางสาวพิมพ์ณดา ภิรมย์โชติสิริ

คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

2022 03 25

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 25 มีนาคม 2565

โครงการประกวด Natural Rubber Startup Acceleration Program: Batch 2 by RAOT and PSU

รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.

2022 03 10

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 10 มีนาคม 2565

"PSU Research Grand Slam 2022"

1.รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

2.รศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

3.ผศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

2022 01 26

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 26 มกราคม 2565

นิทรรศการผลงานวิจัย TASSHA งาน PSU Research Expo & Innovation Showcase 2022

ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.

2022 01 12

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 12 มกราคม 2565

งาน PSU Research EXPO & Innovation Showcase 2022

คุณจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ม.อ.

2021 12 24

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 24 ธันวาคม 2564

สถานการณ์น้ำฝน น้ำท่า เดือนสุดท้ายของปี

คุณฐิตินันท์ อินธนู ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ ม.อ.

2021 12 08

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 8 ธันวาคม 2564

"ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก"

ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ วิทยาลัยนานาชาติยางพารา ไทย-จีน ม.อ.

2021 11 19

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

Quantum Technology

ผศ.ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

2021 10 28

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 28 ตุลาคม 2564

นักวิจัย “World’s Top 2% Scientists”

ศ.ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

2021 10 14

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 14 ตุลาคม 2564

รางวัลชนะเลิศการประกวด FameLab Thailand 2021

ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

2021 09 30

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 30 กันยายน 2564

รางวัลเหรียญเงินเวทีนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น "“Two-stage continuous production process of biodiesel using rotor-stator hydrocavitation"

รศ.ดร.กฤช สมนึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

2021 09 09

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 9 กันยายน 2564

งานวิจัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ มีงานด้านใดบ้าง? และนักวิจัย ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมส่งข้อเสนอโครงการ

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล ม.อ.

2021 08 16

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 16 สิงหาคม 2564

"นวัตกรรมจากยางพารา"

รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.

2021 08 05

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 5 สิงหาคม 2564

โกฐจุฬาลัมพา หนึ่งในสมุนไพรไทย ช่วยยับยั้ง COVID-19

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

2021 07 02

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

การประชุมวิชาการ "Covid-19 in South Thai: Lessons learned from the Crisis ถอดบทเรียนฝ่าวิกฤติสถานการณ์ระบาดในภาคใต้"

ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.

2021 06 02

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 2 มิถุนายน 2564

"นวัตกรรมการแพทย์กับวิกฤตโควิด-19 เพื่อวิถีชีวิต New Normal"

ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ม.อ.

2021 05 05

 

RDO Talk : ออกอากาศวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

"ชัวร์ก่อนเลือกใช้ฟ้าทะลายโจรและผลิตภัณฑ์อื่นๆในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19"

ผศ.ดร.ภก.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy