สาขาความเป็นเลิศ (Discipline of Excellence ; DoE)

สาขาความเป็นเลิศที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

สาขาความเป็นเลิศ

Discipline of Excellence

ผู้อำนวยการ

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 เว็บไซต์

1.สาขาความเป็นเลิศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

Sustainable Aquaculture

ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ

1 มิ.ย. 2560 - 1 พ.ค. 2565

DoE aqua

2.โครงการสู่ความเป็นเลิศสาขาเภสัชศาสตร์ ระยะที่ 3

Discipline of Excellence in Pharmacy, phase 3

รศ.ดร.นิมิตร วรกุล

1 ก.พ. 2561 - 31 ม.ค. 2566

DoE pharmacy

 

 

สาขาความเป็นเลิศที่ได้รับการสนับสนุนและสิ้นสุดโครงการแล้ว

สาขาความเป็นเลิศ

Discipline of Excellence

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

เว็บไซต์

1.ชีวเคมี

-

2544 - 2553

2.อุตสาหกรรมเกษตร

-

2545 - 2549

3.อิสลามศึกษา

-

2545 - 2549

4.ระบาดวิทยา

Epidemiology Unit

2547 - 2556

5.วิศวกรรมเคมี

Chemical Engineering

ก.ค. 2552 – ก.ค. 2557

6.เภสัชศาสตร์ ระยะที่ 2

Phamacy, Phase 2

ม.ค. 2554 – ม.ค. 2559 

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณรัตนากร พฤกษ์เมธากุล โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy