PSU Research Expo 2020

ม.อ. ดึง 7 พีเอ็มยู ร่วมเวทีเสวนาเตรียมความพร้อมขอทุนวิจัย ในมหกรรมงานวิจัย PSU Research Expo 2020

EXPO2020 273

     ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการจัดงาน PSU Research Expo ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นไฮไลต์ของงานอยู่ที่การเสวนาพิเศษเรื่อง “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” จาก 7 หน่วยหนุนทุนวิจัย ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และอีก 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน.ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นอกจากนั้นยังมีการประชุมกลุ่มย่อยตามแพลทฟอร์มที่สำคัญของประเทศทั้ง 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1.การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม 3.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน และ 4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยกว่า 50 ผลงาน เรียกได้ว่ามางานเดียวได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการวิจัยแบบครบวงจรเลยทีเดียว

     ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ โต้โผใหญ่ของการจัดงานครั้งนี้ เปิดเผยว่า “เป็นครั้งแรกของม.อ.ที่ได้มีโอกาสรวมพลคนวิจัยมาอยู่ในงานเดียวกัน ทั้งแหล่งทุนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการขอรับทุนและแนวทางงานวิจัยที่จะรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ อยากเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักวิจัยกับแหล่งทุน ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยเข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงใหม่ คือ อว. แน่นอนว่าแนวนโยบายของการขับเคลื่อนงานวิจัยก็มีการปรับเปลี่ยน ก็มาดูว่าในวันนั้น 7 แหล่งทุนพีเอ็มยู จะมีแนวทางในการให้ทุนอย่างไร รวมไปถึงการเปิดเวทีย่อย ๆ ตามแพลตฟอร์มของประเทศทั้ง 4 แพลตฟอร์มสำคัญ เพื่อบูรณาการวิจัยระหว่างนักวิจัยทั้งภายใน ม.อ.เอง และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภาคใต้ รวมทั้งผลงานวิจัยที่เรานำมาจัดแสดงกว่า 50 ผลงาน ผมคิดว่าในวันนั้นจะเกิดประโยชน์กับนักวิจัยเป็นอย่างมาก ก็อยากเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัยทั้งในม.อ. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาร่วมงานในครั้งนี้”

 

ภาพ  : สุพร เกื้อพิทักษ์ , สุธาวดี นาคะโร
สำนักวิจัยและพัฒนา

ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักสื่อสารมวลชน สำนักวิจัยและพัฒนา

 

Download เอกสารประกอบ

ภาพกิจกรรม

{gallery}D3/PR-news/2563/Gallery/EXPO2020{/gallery}

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy