รางวัลวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย

   รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

   รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

   รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและผลงานดีเด่น

ข้อมูลจาก งานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา


  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

    1.รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

     คุณสุธาวดี นาคะโร โทร.074-28-6964

     E-mail: sutawadee.nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

     2.รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

     คุณศศิธร คงทอง โทร.074-28-6965

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     3.อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและผลงานดีเด่น

      คุณเจนจิรา สมชาติ โทร.074-28-6945

     E-mail: janjira.sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ประโยชน์ต่อชุมชน
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy