งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2560

งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560
PRIDE of PSU 2017
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.

         

 icon-pdf   icon-excel
ภาพกิจกรรม   วิดีโอการถ่ายทอด
 icon-pdf    icon-pdf
สูจิบัตร   กำหนดการ
icon-pdf   icon-pdf
ข้อมูลรางวัลประจำปี 2560
login ด้วย PSU Passport
  หนังสือขอความร่วมมือให้นักวิจัยกรอกข้อมูล
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

          

ข้อมูลปีอื่น ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ โทร. 0-7428-6945 E-mail: panpimon.h@psu.ac.th

images/D3/activity/ResearcherDay/icon_check.jpg

 

 

 


1. ตรวจสอบและแจ้งแก้ไขข้อมูล รวมทั้งตอบรับเข้าร่วมงานและเลือกประเภทอาหารผ่านทางเว็บไซต์ http://www.pride.psu.ac.th

    ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 (ปิดเวลา 24.00 น.)New icons

2. เนื่องจากปีนี้มหาวิทยาลัยกำหนดจะจัดงานแบบเต็มวัน จึงขอให้ท่านลงทะเบียนในวันงานอย่างช้าที่สุดภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

     ภาคเช้า ไม่เกินเวลา 09.00 น พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน

     ภาคบ่าย ไม่เกินเวลา 12.15 น. พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ (สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ภาคเช้า)

หากเลยกำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/โล่/เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อนางพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ น.ส.นาลิวัน หีมเห็ม และน.ส.อารีนี มะลี โทรศัพท์ 07428 6945, 07428 6969

 


ขอความร่วมมือให้นักวิจัยกรอกข้อมูล เพื่อมอบโล่/เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2560

    ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2559 (ปิดเวลา 24.00 น.)

ขอให้นักวิจัยกรอกข้อมูลรางวัล/ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล Pride of PSU ที่ http://www.pride.psu.ac.th  ตามประเภทรางวัลดังนี้

1. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปี 2559
2. นักวิจัยดีเด่นคณะ/วิทยาลัย ประจำปี 2559
3. นักวิจัยที่ค้นพบสิ่งใหม่หรือสิ่งมีชีวิตใหม่ของโลก (Novel finding) ประจำปี 2559
4. นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การรับรองมาตรฐานระดับสากล ประจำปี 2559
5. นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/นโยบาย/ชุมชน ประจำปี 2559
6. นักวิจัยที่ได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
7. นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปี 2559

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ โทร.6945
E-mail: panpimon.h@psu.ac.th

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy