งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2559

งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559
PRIDE of PSU 2016
วันที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 8.00-13.30 น.
ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ.

           เนื่องจากปี 2559 นี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ความสำคัญกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยคือ วันที่ 13 มีนาคม และจัดเป็นงานใหญ่ของมหาวิทยาลัย โดยให้รวมการจัดงานวัดสถาปนามหาวิทยาลัยและวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์เข้าด้วยกัน กำหนดจัดงาน ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2559 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 icon-pdf   icon-excel
ภาพกิจกรรม   วิดีโอการถ่ายทอด
 icon-pdf    icon-pdf
สูจิบัตร   LOGO
icon-excel    icon-pdf
รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมงาน
update: 11/3/59
  กำหนดการ
update: 9/3/59
icon-pdf    icon-word
ตรวจสอบข้อมูล
แยกตามชื่อนักวิจัย
  ตรวจสอบข้อมูล
แยกตามประเภทรางวัล
icon-pdf    icon-word
หนังสือขอความร่วมมือแจ้งข้อมูล
ของนักวิจัยเพื่อรับเกียรติบัตร
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
  แบบฟอร์มแจ้งข้อมูล

          

ข้อมูลปีอื่น ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ โทร. 0-7428-6945 E-mail: panpimon.h@psu.ac.th

images/D3/activity/ResearcherDay/icon_check.jpg
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy