วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ปี 2557

 งาน “วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์”ประจำปี 2557
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

           ปี 2557 นี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้รวมการจัดงาน 3 งาน คือ งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. งานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ และโครงการเวทีคุณภาพเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่องานว่า “งานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์”

icon-jpg    
ภาพกิจกรรม
  วิดีโอถ่ายทอดสด
ช่วงเสวนา..."คุณค่าของ ม.อ.ต่อสังคม"
  วิดีโอถ่ายทอดสด
พิธีการมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล
  icon-jpg    
สูจิบัตร
  LOGO
  กำหนดการ update:6/8/57
icon-jpg    icon-word    
โปสเตอร์งาน   แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน    

 

ข้อมูลปีอื่น ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณพรรณพิมล หิรัญพันธุ์ โทร. 0-7428-6945 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy