- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2562 การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม และระบบประชุมทางไกล
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย Chemical Fume hood
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย Programmable Coater
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย Sputtering Coater
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย High-resolution microscope with camera
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัยเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย Plasma cleaner with vacuum pump
- ข้อมูลราคากลาง ปีงบประมาณ 2561 จ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy