ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารสำนักวิจัยและพัฒนา ระหว่าง พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน

sitichai1

ศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว

(ตั้งแต่ 15 พ.ย.40 – 14 พ.ย.44)

suppachorg1

รศ.ดร.ศุภโชค วิริยโกศล

(ตั้งแต่ 15 พ.ย.44 – 14 พ.ค.45)

รศ.ดร.ฉัตรไชย รัตนชัย

(ตั้งแต่ 15 พ.ค.45 – 14 พ.ย.45)

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร

(ตั้งแต่ 15 พ.ย. 45- 14 พ.ค.46)

รศ.ดร.ปิติ ทฤษฏิคุณ

(ตั้งแต่ 16 พ.ค.46 – 31 ต.ค.46)

รศ.ดร.สุรพล อารีย์กุล

(ตั้งแต่ 1 พ.ย. 46 – 31 พ.ค.47)

image005_007

รศ.ดร.ปิติ ทฤษฎิคุณ

(ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 47 – 30 พ.ย.47)

ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์

(ตังแต่ 1 ธ.ค.47– 30 มิ.ย. 49)

Perapong

รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล

(ตั้งแต่ 1 ก.ค. 49 – 31 ต.ค. 55)

Sutham

รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส

(ตั้งแต่ 1 พ.ย.55 – 31 มี.ค. 60)

Sutham

ศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ

(ตั้งแต่ 1 เม.ย.60 – 31 ก.ค. 64)

Sutham

รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

(ตั้งแต่ 1 ส.ค.64 – ปัจจุบัน)

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy