รางวัลวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย

{tab นวัตกรรมสงขลานครินทร์|red|alias=Award1}

   รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์
  • ประกาศรับสมัครรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565 download icon

  • ใบสมัคร download icon

  • สมัครส่งผลงาน click ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.

 innoaward65 detail edit

 

 

 

ผลการประกวดรางวัลที่ผ่านมา

 {tab ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม|red|alias=Award1}

   รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

- ประกาศรับสมัคร click normal

- แบบฟอร์มเสนอผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง click normal   *กรณีมีหน้าโฆษณา ขอให้ท่านกด Skip/ปิด/ข้าม

 

ประกาศผลการตัดสินรางวัล

{tab อาจารย์ตัวอย่าง|red|alias=Award3}

   รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและผลงานดีเด่น

 ประกาศผลการคัดเลือก

ข้อมูลจาก งานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา

{/tabs}

 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

    1.รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์

     คุณสุธาวดี นาคะโร โทร.074-28-6964 / 08-0195-4892

     E-mail: sutawadee.n@psu.ac.th

 

     2.รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน

     คุณศศิธร คงทอง โทร.074-28-6965

     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

     3.รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยและผลงานดีเด่น

      คุณเจนจิรา สมชาติ โทร.074-28-6945

      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ประโยชน์ต่อชุมชน
นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy