รางวัลวิจัย ระดับชาติ

    รางวัลระดับชาติ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
     - รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
     - รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม

หน่วยงาน: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รางวัลมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
    1. รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
    2. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่
    3. รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
    4. รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่

หน่วยงาน: มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธิโทเรประเทศไทย (TTSF)
    - ประเภทบุคคล
    - ประเภทคณะบุคคลหรือหน่วยงาน

หน่วยงาน: มูลนิธิโทเร ประเทศไทย

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
    1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
    2. รางวัลผลงานวิจัย
    3. รางวัลวิทยานิพนธ์
    4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
    1. รางวัลทะกุจิ
       - ประเภทนักวิจัยดีเด่น
       - ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
    2. ผู้สมควรได้รับการปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ

หน่วยงาน: สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย

 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     คุณเจนจิรา  สมชาติ โทร.074-28-6945
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy