รางวัลวิจัย ระดับนานาชาติ

    รางวัลระดับนานาชาติ

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของโครงการมนุษย์และชีวมณฑล (MAB)
(อายุไม่เกิน 40 ปี)

หน่วยงาน: UNESCO

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา
(TWAS Prize for Young Scientists in Thailand)

หน่วยงาน: สภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา  (The Academy of Sciences for the Developming World-TWAS)

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีระดับนานาชาติ
    1. Brussels Innova 2015 ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม
    2. The Taipei International Invention Show & Technomart (INST2015) ณ ประเทศไต้หวัน
    3. 2015 Kaohsiung International Invention Exhibition" (KIE2015) ณ ประเทศไต้หวัน
    4. Seoul International Invention Fair (SIIF 2015) ณ สาธารณรัฐเกาหลี
    5. 44th International Exhibition and Invention of Geneva 2016 ณ สมาพันธรัฐสวิส
    6. 27 th International & Innovation Exhibition (ITEX 2016) ณ ประเทศมาเลเซีย

หน่วยงาน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ประสานงาน)

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

     คุณเจนจิรา สมชาติ โทร.074-28-6945

      E-mail:่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy