ประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคม เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้

     สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างศูนย์วิจัยถ่ายทอดและบ่มเพาะฐานความรู้ทางสังคม เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ประกาศมหาวิทยาลัย

 

เอกสารผู้จ้างควบคุม

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy