โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมารักษาความปลอดภัย)

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมารักษาความปลอดภัย)


นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy