โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ตามรายละเอียด ดังนี้

1.แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสิ้นเปลืองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

2.แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์

3.แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ

4.แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการ


นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy