ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

PSU-blue.png

     สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 อัตรา โดยขอให้ผู้มีรายชื่อทุกท่านมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (หอสมุด ชั้น 7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy