ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ตำแหน่ง อาจารย์

 

PSU-blue.png

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 อัตรา และได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครไปแล้วนั้น

     บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นายณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ โดยขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ LRC1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2560 นี้

          ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก click.gif

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy