ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

Nr-IRI.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นายเฉลิมเกียรติ ช่วยสังข์ โดยขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ LRC1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และเรียกลำดับสำรองมาแทน

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก click.gif

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy