ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

Nr-IRI.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสอบข้อเขียนได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ LRC1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

       รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก click.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy