ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

Nr-IRI.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องเลิศพัฒน์ และห้องฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ LRC1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก click.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy