ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์

PSU-blue.png

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 อัตรา และได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครไปแล้วนั้น

     บัดนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา ขอประกาศขยายเวลารับสมัครเพิ่ม ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 90110 (โทรศัพท์ : 0-7428-6954) 

          ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

          - ประกาศขยายเวลารับสมัคร

          - แบบฟอร์มใบสมัคร

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy