ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

RDO-Red.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัดนี้ ได้สิ้นสุดการคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังประกาศด้านล่างนี้ โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นี้ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นี้

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก click.gif

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy