ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

RDO-Red.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัดนี้ ได้สิ้นสุดการสอบคัดเลือกแล้ว จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ดังประกาศด้านล่างนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

 

     รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ click.gif

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy