ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

RDO-Red.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 ณ ห้องอบรม 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพร้อมรายละเอียดการสอบข้อเขียน click.gif

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy