ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน

RDO-Red.png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศด้านล่างนี้

     โดยขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (ตึก LRC) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ click.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy