ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน

logo_perin123[1].png

     ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน จำนวน 1 อัตรา นั้น  บัดนี้ได้สิ้นสุดการคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 คือ นางสาวฮัสวานี เล็มกะเต็ม 

     ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัว ณ งานการเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา ชั้น 11 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 ในเวลาราชการ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 19 เมษายน 2559 หากไม่มารายงานตัวตามวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองมาแทน

          ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy