ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร

Firin-logo.png

     ตามที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 17,000 บาท นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 คือ นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์

     โดยขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ณ โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการ อ.ก.8 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 18 เมษายน 2559 หากไม่มารายงานตัวในวันที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และเรียกลำดับสำรองมาแทน

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy