ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน

logo_perin123[1].png

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้น  บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามลิงค์ด้านล่างนี้

     ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมฉัตรวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา (ชั้น 12) อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ฯ อาคาร 1

          รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการปฏิบัติงานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน

 

 

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy