ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

logo_perin123[1].png

          ตามที่สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางชุติกาญน์ สนทะมิโน โดยขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมามารายงานตัว ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2566 นี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อ

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy