ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

PSU RDO

     ตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้ารายงานตัว ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 นี้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อ

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-7428-6940 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy