สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ประกาศรายชื่อผู่ผ่านเข้าสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

logo_perin123[1].png

    ตามที่สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หน่วยงาน  ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว สํานักวิจัยและพัฒนาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) จํานวน 1 ราย คือ นางชุติกาญน์ สนทะมิโน และให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยระบบพลังงาน ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 2 (LRC2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

     ทั้งนี้ สํานักวิจัยและพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ทาง http:/rdo.psu.ac.th

ประกาศรายชื่อ

    

นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy